Ogłoszenie

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w  roku szkolnym 2019/2020 do klasy I znajduje się w sekretariacie szkoły.