Informacja

Drodzy Rodzice, Uczniowie

Informuję, że dzień 02 maja 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu będą prowadzone zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Nie będzie dowozu i odwozu uczniów.

Alina Urbańska