Dzień Unii Europejskiej

W maju obchodzimy, oprócz kilku Świąt Narodowych, również święto wszystkich Europejczyków!

To Dzień Unii Europejskiej obchodzony w rocznicę ustanowienia Planu Schumana. Wydarzenie to miało miejsce 9 maja 1950 roku.

Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany jest Dniem Europy. Funkcjonują dwie nazwy dla rozróżnienia z Dniem Europy, który obchodzony jest 5 maja przez kraje europejskie, które nie należą do Wspólnoty. Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym po II wojnie światowej, krokiem do późniejszej integracji europejskiej, najpierw doprowadził do podpisania traktatu paryskiego, następnie w konsekwencji doprowadził do zawiązania się Unii Europejskiej.

W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu.

Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny. Także w naszej szkole uczniowie klasy VII i VIII włączyli się w obchody Dnia UE – święta tak istotnego w roku 2022, gdy trwa wojna na terenie Ukrainy i nie tylko … Wydarzeniu towarzyszyło hasło
“EINHEIT UND FRIEDEN IN EUROPA” = “POKÓJ I JEDNOŚĆ W EUROPIE”

Młodzież wysłuchała wiadomości na temat powstania Unii Europejskiej, liczby państw członkowskich, obowiązujących symboli oraz samodzielnie odśpiewała hymn Unii “ODA DO RADOŚCI” skomponowany przez niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethoven. Ponadto uczniowie rozwiązali test wiedzy o UE - online, zapoznali się z ciekawostkami turystycznymi europejskich państw (utrwalili słówka w j. niemieckim) korzystając z własnych smartfonów, które posłużyły jako środek dydaktyczny :) A całość działania była elementem realizacji innowacji pedagogicznej
“Przygoda z niemieckim ABC ...”