Program

„Młodość bez uzależnień i problemów” – w miesiącu październiku w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny dla uczniów z klas V, VI, VII i VIII.

Celem  projektu jest propagowanie informacji na temat  zdrowego odżywiania , oraz wzbogacenie wiedzy na temat uzależnień i wynikających z nich problemów.

Sposób realizacji programu

1. Zajęcia profilaktyczne z wychowawcami i pedagogiem przed wyjazdem na warsztaty profilaktyczne.

2. Wspólne zakupy produktów na śniadanie.

3. Klasowe zdrowe śniadania

4. Warsztaty profilaktyczne ” Okruchy życia – Anioły są wśród nas”.

5. Konkursy profilaktyczne.

6. Ewaluacja programu.

Na realizację zadań zawartych w programie szkoła pozyskała fundusze z GKRPA w Kwidzynie.